Kauba tagastamine

Toode ei sobinud? Pilt oli vale või hoopis kadus vahepeal selle järgi vajadus?